Gia tốc của hòn đá ném thẳng lên sẽ A. Nhỏ hơn gia tốc của hòn đá ném xuống B. Bằng gia tốc của hòn đá ném xuống C. Giảm dần D. Bằng không khí lên cao

By Alexandra

Gia tốc của hòn đá ném thẳng lên sẽ
A. Nhỏ hơn gia tốc của hòn đá ném xuống
B. Bằng gia tốc của hòn đá ném xuống
C. Giảm dần
D. Bằng không khí lên cao tối đa

0 bình luận về “Gia tốc của hòn đá ném thẳng lên sẽ A. Nhỏ hơn gia tốc của hòn đá ném xuống B. Bằng gia tốc của hòn đá ném xuống C. Giảm dần D. Bằng không khí lên cao”

 1. Đáp án: B – Bằng gia tốc của hòn đá ném xuống

   

  Giải thích các bước giải: Trong suốt quá trình chuyển động của vật, chỉ có trọng lực tác động lên hòn đá. Theo định luật 2 newton thì p=ma => mg= ma => a =g bạn nhé.

  Nhiều bạn thắc mắc khi ném lên là chuyển động chậm dần đều thế thì gia tốc của nó phải giảm dần chứ? =>  thì thực tế nó còn phải chịu tác động của gia tốc trọng trường nữa.

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Đáp án B

  Giải thích các bước giải:

  Lí thuyết:

  – Chuyển động ném theo phương thẳng đứng có vận tốc ban đầu khác không (v0 ≠ 0); vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực; gia tốc chuyển động \(\overrightarrow{a}=\overrightarrow{g}\)

  – Phân loại : ném từ dưới lên trên và ném từ trên xuống dưới

   + Ném từ dưới lên trên: \(\left( \overrightarrow{v}\,\uparrow ;\overrightarrow{a}=\overrightarrow{g}\,\downarrow  \right)\) → Chuyển động thẳng chậm dần đều cho đến khi v = 0 sau đó vật đổi chiều chuyển động thành rơi tự do.

  → Vật đạt độ cao cực đại khi v = 0.

   + Ném từ trên xuống dưới: \(\left( \overrightarrow{v}\,\downarrow ;\overrightarrow{a}=\overrightarrow{g}\,\downarrow  \right)\) → Chuyển động thẳng nhanh dần đều.

  Áp dụng:

  Vậy gia tốc của hòn đá ném thẳng lên sẽ bằng gia tốc của hòn đá ném xuống.

  Chọn B.

  Trả lời

Viết một bình luận