Giải thích ngồi trên ô tô khi nào ngã về phía trước khi

By Kennedy

Giải thích ngồi trên ô tô khi nào ngã về phía trước khi

0 bình luận về “Giải thích ngồi trên ô tô khi nào ngã về phía trước khi”

 1. Người ngồi trên ô-tô bị ngã về phía trước thi ô-tô đang chuyển động rồi đột ngột thắng gấp (phanh gấp)

  Vì:

  + Khi xe chuyển động, xe và hành khách trên xe chuyển động cùng vận tốc so với đường.

  + Khi xe đột ngột phanh gấp, vận tốc của xe = 0 còn hành khách trên xe vẫn dữ nguyên chuyển động do có quán tính => ngã về phía trước.

  Trả lời
 2. Người ngồi trên ô-tô bị ngã về phía trước thi ô-tô đang chuyển động rồi đột ngột thắng gấp (phanh gấp)

  Vì:

  + Khi xe chuyển động, xe và hành khách trên xe chuyển động cùng vận tốc so với đường.

  + Khi xe đột ngột phanh gấp, vận tốc của xe = 0 còn hành khách trên xe vẫn dữ nguyên chuyển động do có quán tính => ngã về phía trước.

  Trả lời

Viết một bình luận