Giải thích tại sao xe đạp sau khi được bơm căng mặc dù đã vặn van chặt nhưng để lâu ngày xăm xe xẹp dần

Photo of author

By Ivy

Giải thích tại sao xe đạp sau khi được bơm căng mặc dù đã vặn van chặt nhưng để lâu ngày xăm xe xẹp dần

0 bình luận về “Giải thích tại sao xe đạp sau khi được bơm căng mặc dù đã vặn van chặt nhưng để lâu ngày xăm xe xẹp dần”

 1. Đáp án:Xe đạp sau khi được bơm căng mặc dù đã vặn van chặt nhưng để lâu ngày xăm xe xẹp dần vì:

  -Giữa các phân tử phân tử cao su của xăm xe đạp có khoảng cách và các phân tử không khí trong xăm xe luôn chuyễn động hỗn độn không ngừng nên các phân tử không khí đã chui qua các khoảng cách đó ra ngoài.

   

  Giải thích các bước giải:

   SGK vật lý lớp 8 trang 62.

 2. tại vì giữa các phân tử cao su (chất liệu chính làm vỏ xe) có chứa các khe hở. Các khí bơm sẽ theo các khe hở ra khỏi bánh xe. Vì vậy, dù có đóng chặc van nhưng để lâu ngày thì xe xẹp dần

   

Viết một bình luận