Giải thích tại sao khi vận tốc và gia tốc cùng dấu thì chất điểm chuyển động nhanh dần lên, khi chúng ngược dấu nhau thì chất điểm chuyển động chậm d

Photo of author

By Allison

Giải thích tại sao khi vận tốc và gia tốc cùng dấu thì chất điểm chuyển động nhanh dần lên, khi chúng ngược dấu nhau thì chất điểm chuyển động chậm dần đi.

0 bình luận về “Giải thích tại sao khi vận tốc và gia tốc cùng dấu thì chất điểm chuyển động nhanh dần lên, khi chúng ngược dấu nhau thì chất điểm chuyển động chậm d”

  1. Đáp án:

    Từ công thức: v = $v_{0}$ + a.t

    Ta có: |v| = |$v_{0}$ + a.t|

    – Nếu v; $v_{0}$ cùng dấu với a thì |v| = |$v_{0}$ + a.t| > |$v_{0}$ | ⇔ Vận tốc ở thời điểm sau lớn hơn vận tốc ở thời điểm trước ⇔ Chuyển động nhanh dần.

    – Nếu v; v0 trái dấu với a thì |v| = |$v_{0}$ + a.t| < |$v_{0}$ | ⇔ Vận tốc ở thời điểm sau nhỏ hơn vận tốc ở thời điểm trước ⇔ Chuyển động chậm dần.

Viết một bình luận