GIÚP MÌNH VỚI! Kéo 1 vật có khối lượng 50kg chuyển động thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang. Biết lực ma sát của sàn nhà tác dụng lên vật là 20N. a)Tính

Photo of author

By Samantha

GIÚP MÌNH VỚI!
Kéo 1 vật có khối lượng 50kg chuyển động thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang. Biết lực ma sát của sàn nhà tác dụng lên vật là 20N.
a)Tính áp lực của vật tác dụng lên sàn nhà?
b)Tính công của lực kéo khi làm di chuyển vật 1 đoạn đường 10m?
Leave a Comment