Giúp mk với mọi người 1) Vào ban đêm khi đèn của xe lưu thông trên đường chiếu vào các biển báo giao thông ta thấy chúng “phát sáng” . Hãy cho biết c

By Mary

Giúp mk với mọi người
1) Vào ban đêm khi đèn của xe lưu thông trên đường chiếu vào các biển báo giao thông ta thấy chúng “phát sáng” . Hãy cho biết các biển báo này là “nguồn sáng” hay “vật sáng” . Vì sao?
2) Đêr trồng các cây ăn quả thành 1 hàng thẳng , người chủ vườn có thể làm cách nào . Trình bày 1 cách có sử dụng kiến thức quang học đã học được
3) Chiếu 1 tia sáng đến 1 gương phẳng . Biết góc phản xạ là 40độ , gọc tạo bởi góc tới và tia phản xạ sẽ là
A:40độ B:80độ C:60độ D:20độ
Viết một bình luận