Hai người cùng đi với vận tốc không đổi lần lượt là 15km/h và 10km/h từ hai điểm A và B để đi đến C. Biết C và A 12km vs cách B 4km. Lập phương trình

Photo of author

By Sadie

Hai người cùng đi với vận tốc không đổi lần lượt là 15km/h và 10km/h từ hai điểm A và B để đi đến C. Biết C và A 12km vs cách B 4km. Lập phương trình chuyển động của 2 người

0 bình luận về “Hai người cùng đi với vận tốc không đổi lần lượt là 15km/h và 10km/h từ hai điểm A và B để đi đến C. Biết C và A 12km vs cách B 4km. Lập phương trình”

 1. Bạn tham khảo nhé!

  Phương trình chuyển động tổng quát: \(x = {x_0} + {v_0}t\)

  C cách A 12 km và cách B 4km suy ra A cách B 8km.

  Chọn trục toạ độ trùng với đường thẳng nối từ A đến C; gốc toạ độ tại A; chiều dương là chiều từ A đến C.

  Phương trình chuyển động của người đi từ A :

  \(\left\{ \matrix{

  {x_{0A}} = 0 \hfill \cr

  {v_{0A}} = 15km/h \hfill \cr} \right. \Rightarrow {x_A} = 0 + 15t = 15t\,\,\left( {km} \right)\)

  Phương trình chuyển động của người đi từ B:

  \(\left\{ \matrix{

  {x_{0B}} = 8km \hfill \cr

  {v_{0B}} = 10km/h \hfill \cr} \right. \Rightarrow {x_B} = 8 + 10t\,\,\left( {km} \right)\)

 2. – Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến C và mốc thời gian là lúc hai xe xuất phát

  – Ta có ptcđ của hai xe là:

  + Xe A: Xa = Xo + Va.t = 0 + 15.t = 15t (m;s)

  + Xe B: Xb = Xo + Vb.t = 8 + 10.t (m;s)

Viết một bình luận