Hai người đi xe đạp người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút người thứ hai đi quãng đường 7,5 km hết 0,5 giờ giờ A a, người nào đi nhanh hơn b, n

Photo of author

By Maria

Hai người đi xe đạp người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút người thứ hai đi quãng đường 7,5 km hết 0,5 giờ giờ
A
a, người nào đi nhanh hơn
b, nếu hai người cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều thì sau 20 phút hai người cách nhau bao nhiêu km
Leave a Comment