Hành động bóc mở thư của cơ quan công an là đúng hay sai?những trường hợp nào pháp luật đc phép bóc mở thư của công dân

By Melody

Hành động bóc mở thư của cơ quan công an là đúng hay sai?những trường hợp nào pháp luật đc phép bóc mở thư của công dân

0 bình luận về “Hành động bóc mở thư của cơ quan công an là đúng hay sai?những trường hợp nào pháp luật đc phép bóc mở thư của công dân”

 1. -Hành động bóc mở thư của cơ quan công an là đúng (nếu như có lệnh bóc mở )

  Những trường hợp  pháp luật đc phép bóc mở thư của công dân là

  – có thể thu giữ đt nếu thấy khả nghi trong 1 vụ án

  Trả lời
 2. Cho mình xin 5 sao và câu trả lời hay nhất nha bạn!!! #No name

  -Hành động bóc mở thư của cơ quan công an là đúng nếu có lệnh 

  -Những trường hợp  pháp luật đc phép bóc mở thư của công dân là:

  +Trong trường hợp người có điện thoại, điện tín, thư tín (bao gồm cả người nhận và người gửi) đang liên quan đến vụ án hình sự, nếu thấy cần thiết, cơ quan công an có thể  thu thập thông tin bằng cách thu giữ điện thoại, thư tín,…

  Trả lời

Viết một bình luận