Hãy cho biết từng phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào

By Melanie

Hãy cho biết từng phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào

0 bình luận về “Hãy cho biết từng phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào”

  1. – Phép chiếu phương vị: thường dùng để vẽ khu vực vĩ độ cao ở vùng cực của bản đồ.

    – Phép chiếu hình nón đứng: thường dùng để vẽ bản đồ ở các vùng đất thuộc vĩ độ trung bình (khu vực ôn đới) và lãnh thổ kéo dài theo vĩ tuyến như: Liên Bang Nga, Trung Quốc, Hoa Kì…

    – Phép chiếu hình trụ đứng: thường dùng để vẽ bản đồ thế giới hoặc các khu vực gần Xích đạo.

    Trả lời

Viết một bình luận