Hãy đặt một số câu hỏi bằng tiếng anh về những chủ để sau đây: – Wonder of Vietnam – Food ( banh chung and Pho) – Tet – Environment

Photo of author

By Nevaeh

Hãy đặt một số câu hỏi bằng tiếng anh về những chủ để sau đây:
– Wonder of Vietnam
– Food ( banh chung and Pho)
– Tet
– Environment
Leave a Comment