hãy kể tên 3 loại máy cơ đơn giản ? lấy ví dụ mỗi loại trong thực tế ?

Photo of author

By Quinn

hãy kể tên 3 loại máy cơ đơn giản ? lấy ví dụ mỗi loại trong thực tế ?
Leave a Comment