Hãy nêu một tiểu phẩm về chủ đề HIV,AIDS

By Melanie

Hãy nêu một tiểu phẩm về chủ đề HIV,AIDS

0 bình luận về “Hãy nêu một tiểu phẩm về chủ đề HIV,AIDS”

 1. Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS

  (HCM CiyWeb) – Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2014 với chủ đề “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”, ngày 7-12, Thành đoàn TPHCM đã tổ chức Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS với chủ đề “Niềm tin và sức sống”.

  Mỗi tiểu phẩm dự thi có thời gian tối đa là 10p/tiểu phẩm và số lượng diễn viên tham gia không quá 15 người. Nội dung tiểu phẩm tập trung vào các vấn đề: Tìm hiểu các tác hại của HIV/AIDS ảnh huởng đến cuộc sống sinh hoạt của bản thân, gia đình và môi trường sống xung quanh, gắn với việc thực hiện các phong trào tình nguyện của cuộc vận động “AST” (Xây dựng khu phố, ấp an toàn, sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình); giới thiệu những tấm gương tiểu biểu đã vượt qua cám dỗ của cuộc sống phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, qua đó nâng cao ý thức giáo dục phòng chống những tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh; giới thiệu những cách làm hay, hiệu quả của địa phương, đơn vị, các đội hình thanh niên xung kích phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, HIV/AIDS).

  Trả lời
 2. HCM CiyWeb) – Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2014 với chủ đề “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”, ngày 7-12, Thành đoàn TPHCM đã tổ chức Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS với chủ đề “Niềm tin và sức sống”.

  Mỗi tiểu phẩm dự thi có thời gian tối đa là 10p/tiểu phẩm và số lượng diễn viên tham gia không quá 15 người. Nội dung tiểu phẩm tập trung vào các vấn đề: Tìm hiểu các tác hại của HIV/AIDS ảnh huởng đến cuộc sống sinh hoạt của bản thân, gia đình và môi trường sống xung quanh, gắn với việc thực hiện các phong trào tình nguyện của cuộc vận động “AST” (Xây dựng khu phố, ấp an toàn, sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình); giới thiệu những tấm gương tiểu biểu đã vượt qua cám dỗ của cuộc sống phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, qua đó nâng cao ý thức giáo dục phòng chống những tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh; giới thiệu những cách làm hay, hiệu quả của địa phương, đơn vị, các đội hình thanh niên xung kích phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, HIV/AIDS).

  Trả lời

Viết một bình luận