Hãy nêu vị trí, diện tích và đường bờ biển của Châu Âu. Châu Âu tiếp dáp với các biển và đại dương nào?

By Charlie

Hãy nêu vị trí, diện tích và đường bờ biển của Châu Âu. Châu Âu tiếp dáp với các biển và đại dương nào?
Viết một bình luận