Hãy nêu vị trí, diện tích và đường bờ biển của Châu Âu. Châu Âu tiếp dáp với các biển và đại dương nào?

Photo of author

By Charlie

Hãy nêu vị trí, diện tích và đường bờ biển của Châu Âu. Châu Âu tiếp dáp với các biển và đại dương nào?
Leave a Comment