Hiện nay, Đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 1/2 cả nước về các chỉ tiêu lúa nào ạ ?

By Raelynn

Hiện nay, Đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 1/2 cả nước về các chỉ tiêu lúa nào ạ ?

0 bình luận về “Hiện nay, Đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 1/2 cả nước về các chỉ tiêu lúa nào ạ ?”

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm