Hiện tượng dính ướt và không dính ướt có phục thuộc vào nhiệt độ và áp suất hay không ? Nếu có thì nó phụ thuộc như thế nào ?

By Amara

Hiện tượng dính ướt và không dính ướt có phục thuộc vào nhiệt độ và áp suất hay không ? Nếu có thì nó phụ thuộc như thế nào ?

0 bình luận về “Hiện tượng dính ướt và không dính ướt có phục thuộc vào nhiệt độ và áp suất hay không ? Nếu có thì nó phụ thuộc như thế nào ?”

 1. Đáp án: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt không phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì: 

  + Nếu lực hút giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng mạnh hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng dính ướt.

  + Nếu lực hút giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng yếu hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng không dính ướt.

  Như vậy hiện tượng dính ướt hay không dính ướt là do sự khác nhau về lực tương tác giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng. Chúng không phụ thuộc vào nhiệt độ hay áp suất.

  Trả lời

Viết một bình luận