Hiện tượng sau đây không phải là sự phân tích ánh sáng trắng: A.Màu trên lớp váng dầu. B.Hiện tượng cầu vồng. C.Màu trên màng bong bóng xà phòng. D.Án

Photo of author

By Lyla

Hiện tượng sau đây không phải là sự phân tích ánh sáng trắng:
A.Màu trên lớp váng dầu.
B.Hiện tượng cầu vồng.
C.Màu trên màng bong bóng xà phòng.
D.Ánh sáng qua lớp nước.

0 bình luận về “Hiện tượng sau đây không phải là sự phân tích ánh sáng trắng: A.Màu trên lớp váng dầu. B.Hiện tượng cầu vồng. C.Màu trên màng bong bóng xà phòng. D.Án”

 1. Đáp án:

  D. Ánh sáng qua lớp nước.

  Giải thích các bước giải:

   Ánh sáng qua lớp nước chỉ có hiện tượng khúc xạ.

 2. Đáp án:

  D.Ánh sáng qua lớp nước.

  Giải thích các bước giải:

  A. Màu trên váng dầu có đủ dải màu cấu tạo nên ánh sáng trắng

  B. Hiện tượng cầu vồng là hiện tượng phân tích ánh sáng trắng khi ánh sáng chiếu vào các giọt hơi nước sau cơn mưa

  C. Khi ánh sáng chiếu vào bóng bóng xà phòng cũng phân ra thành một dải ánh sáng đổi màu

  D. Ánh sáng truyền qua lớp nước bị khúc xạ

Viết một bình luận