Kẻ bảng nêu sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật

Photo of author

By Mary

Kẻ bảng nêu sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật

0 bình luận về “Kẻ bảng nêu sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật”

 1. Đạo đức:

  -Cơ sở hình thành: Đó tục lệ địa phương; đó kinh nghiệm,văn hoá

  -Tính chất: Tự nguyện,ko ép buộc

  -Hình thức thực hiện:qua giáo dục,răn đe,giáo dục,…

  -Các phương pháp đảm bảo: thông qua dư luận xã hội

  Pháp luật:

  -Cơ sở hình thành: nhà nước ban hành

  -Tính chất:Bắt buộc chúng, áp dụng cho mọi đối tượng

  -Hình thức thực hiện:Quy định, pháp chế

  -Các phương pháp đảm bảo:Cưỡng chế , đảm bảo thực hiện bởi Nhà nước

Viết một bình luận