Kể các môn học bằng Tiếng Anh ( ko lên mạng )

Photo of author

By Vivian

Kể các môn học bằng Tiếng Anh ( ko lên mạng )

0 bình luận về “Kể các môn học bằng Tiếng Anh ( ko lên mạng )”

  • Maths: Môn Toán.​
  • Literature: Văn học.​
  • History: Lịch sử.​
  • Physics: Vật lý.​
  • Chemistry: Hóa.​
  • Art: Mỹ thuật.​
  • English: Tiếng Anh.​
  • Informatics: Tin học​
  • Technology: Công nghệ.​
  • Biology: Sinh học.​
  • Music: Âm Nhạc.​
  • Physical Education: Thể dục.

 1. Môn Toán : Maths

  Môn Văn : Vietnamese

  Môn Anh : English

  Môn Thể Dục : P.E

  Môn tin học :  I.T

  Môn Địa Lí : Geography

  Môn Sinh Học : Biology

  Môn Sử : History

  Mk chỉ bt các môn này thôi ạ!

Viết một bình luận