Kể tên tám quốc gia giáp biển? Giúp với ạ

Photo of author

By Ariana

Kể tên tám quốc gia giáp biển?
Giúp với ạ

0 bình luận về “Kể tên tám quốc gia giáp biển? Giúp với ạ”

 1. `text{Những quốc gia giáp biển :}`

  `text{- Việt Nam.}`

  `text{- Ai Cập.}`

  `text{- Canada.}`

  `text{- Hoa Kỳ.}`

  `text{- Na Uy.}`

  `text{- Úc.}`

  `text{- Mexico.}`

  `text{- Nga.}`

  `text{CHÚC BN HOK TỐT !!!}`

Viết một bình luận