Khi đo độ dài người ta thường làm thế nào

Photo of author

By Rylee

Khi đo độ dài người ta thường làm thế nào

0 bình luận về “Khi đo độ dài người ta thường làm thế nào”

  1. Đáp án:

    Khi đo độ dài người ta thường đặt thước dọc theo chiều dài vật cần đo, vạch số 0 ngang bằng với một đầu của vật, đặt mắt nhìn để đọc kết quả đo theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu bên kia của vật.

     

  2. Khi đo độ dài người ta thường đặt thước dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 ngang bằng với một đầu của vật và và đặt mắt nhìn để đọ lại kết quả do tại đầu kia của vật.

Viết một bình luận