làm cách nào đổi Wh sang kWh mọi người chỉ cụ thể giúp mình với VD 400Wh = 0,4kWh làm sao ra được vậy ạ ???

By Ruby

làm cách nào đổi Wh sang kWh mọi người chỉ cụ thể giúp mình với
VD 400Wh = 0,4kWh làm sao ra được vậy ạ ???
Viết một bình luận