làm sao để học tốt môn giáo dục công dân năm nay em là 2k2 sắp thi địại học mà môn giáo dục công dân là môn em xét tuyển đại học em muốn hỏi làm sao

Photo of author

By Eden

làm sao để học tốt môn giáo dục công dân năm nay em là 2k2 sắp thi địại học mà môn giáo dục công dân là môn em xét tuyển đại học em muốn hỏi làm sao để học tốt môn giáo dục công dân ạ. Mình thuộc dạng người mất gốc các bạn có thể gợi ý chi mình một số lộ trình hay phương pháp học tập thông minh
Leave a Comment