làm trên miếng mút nối đường thẳng đi qua đinh ghim thứ 1va thứ 2.Cắm đinh ghim thứ 3 vào khoảng giữa hai đinh trên bằng cách ngắm nhìn sao cho cây đ

Photo of author

By Kennedy

làm trên miếng mút
nối đường thẳng đi qua đinh ghim thứ 1va thứ 2.Cắm đinh ghim thứ 3 vào khoảng giữa hai đinh trên bằng cách ngắm nhìn sao cho cây đinh thứ 1 che khuất cả hai cây đinh kia .Hỏi cây đinh ghim thứ 3 có nằm trên đường thẳng đã vẽ không ?giải thích ?

0 bình luận về “làm trên miếng mút nối đường thẳng đi qua đinh ghim thứ 1va thứ 2.Cắm đinh ghim thứ 3 vào khoảng giữa hai đinh trên bằng cách ngắm nhìn sao cho cây đ”

Viết một bình luận