LMAO là gì? LMAO, LOL, ROFL có ý nghĩa giống nhau không? Ko chép mạng

Photo of author

By Ayla

LMAO là gì? LMAO, LOL, ROFL có ý nghĩa giống nhau không?
Ko chép mạng

0 bình luận về “LMAO là gì? LMAO, LOL, ROFL có ý nghĩa giống nhau không? Ko chép mạng”

 1. LMAO là Laughing My Ass Off (cười đến rụng mông)

  LMAO, LOL, ROFL là những điệu cười, chỉ khác nhau về ý nghĩa thôi 

  LOL là Laughing Out Loud (cười lớn tiếng)

  ROFL là Rolling on the Floor Laughing (cười lăn lộn trên sàn)

 2. `_Chy__`

  `-`LMAO hay còn gọi là “Lauging My Ass Off” có nghĩa là Cười chết mệt , cười lăn lội,…

  ` -`LOL hay “Lough Out Lound” có nghĩa là : Cười lớn , cười phá lên,..

  `-` ROFL hay “Rolling On The Floor” có nghĩa là : Cười sảng khoái , …

  ⇒ Vậy LMAO, LOL, ROFL có ý nghĩa giống nhau.

  `#Study well`

Viết một bình luận