Lực F1 tác dụng lên viên bi trong khoảng thời gian Denta t = 0,5 giây làm thay đổi vận tốc của viên bi từ 0 đến 5 cm trên giây tiếp theo tác dụng lực

By Abigail

Lực F1 tác dụng lên viên bi trong khoảng thời gian Denta t = 0,5 giây làm thay đổi vận tốc của viên bi từ 0 đến 5 cm trên giây tiếp theo tác dụng lực F2 = 2.F1 lên viên bi trong khoảng Denta t = 1,5 s thì vận tốc tại thời điểm cuối của viên bi là bao nhiêu biết lực tác dụng cùng phương chuyển động

0 bình luận về “Lực F1 tác dụng lên viên bi trong khoảng thời gian Denta t = 0,5 giây làm thay đổi vận tốc của viên bi từ 0 đến 5 cm trên giây tiếp theo tác dụng lực”

Viết một bình luận