Mắc 1 đoạn dây dẫn vào giữa 2 cực của 1 nguồn điện có hiệu điện thế là 35V thì cường độ dòng điện chạy qua nó có cường độ 2,5A . Biết rằng đoạn dây nà

Photo of author

By Rylee

Mắc 1 đoạn dây dẫn vào giữa 2 cực của 1 nguồn điện có hiệu điện thế là 35V thì cường độ dòng điện chạy qua nó có cường độ 2,5A . Biết rằng đoạn dây này dài 5,6m bà có tiết điện 0,2mm vuông.Xác định vật liệu làm dây dẫn.

0 bình luận về “Mắc 1 đoạn dây dẫn vào giữa 2 cực của 1 nguồn điện có hiệu điện thế là 35V thì cường độ dòng điện chạy qua nó có cường độ 2,5A . Biết rằng đoạn dây nà”

 1. Đáp án: đổi 0,2mm vuông = 0,2×10-6 m vuông

  Điện trở của dây dẫn này là

  R= U/I = 35/2,5= 14 ôm

  Từ ct : R= pL/S

  => p= R.S/L = 14.0,2×10-6/5,6= 0,5.10-6 ôm m

  Vậy vật liệu làm dây dẫn lad Constantan

  Giải thích các bước giải:

Viết một bình luận