Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

35:5x4+1-9:3 = ? ( )

[Download] Chi Tiết Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu Năm 2020

[Download] Chi Tiết Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu Năm 2020

Hôm nay, mtrend sẽ gửi đến bạn mẫu Bản cam kết ghi rõ họ tên Đảng viên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, chức vụ Đảng, sinh hoạt tại Chi bộ nào. Qua đó, các Đảng viên sẽ thực hiện theo những gì đã cam kết để sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại trong thời gian qua, rồi đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới.

Bản cam kết là văn bản được lập và sử dụng nhằm mục đích ghi lại những thỏa thuận của các bên trong việc thực hiện các hạng mục công việc, thực hiện các nghĩa vụ mang tính chất ràng buộc về mặt pháp lý.  Bên cạnh đó bạn có thể nhìn lại những khuyết điểm của mình để tìm cách khắc phục. Các bạn tải tại đây nhé

Xem thêm:  Yếu sinh lý nên ăn gì uống gì?

[Download] Chi Tiết Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu Năm 2020

Thông Tin File:

  • Tên file: Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020.
  • Định dạng: docx
  • Kích thước: 164,7 KB
  • Ngày Cập Nhật :

Bản mẫu cam kết tu dưỡng, phấn đấu của Đảng viên 2020

1- Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu Năm 2020

2- Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu Năm 2020

2- Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu Năm 2020

BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2020

(Dùng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo các cấp)

1-BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2020

2-BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2020

BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2020

BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2020

BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2020

Các bạn tải tại đây nhé

[Download] Chi Tiết Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng, Rèn Luyện, Phấn Đấu Năm 2020

Xem thêm:

Ngày 26/3 là ngày gì và có ý nghĩa như thế nào?

Công thức tính diện tích và chu vi hình bình hành

Công thức tính diện tích và chu vi hình Thoi

About mtrend

Leave a reply

35:5x4+1-9:3 = ? ( )