Mình đang cần gấp, giúp mình với ạ!!! Câu 1: Theo em vì sao con người cần phải tự chủ? Lấy ví dụ minh họa? Câu 2: Hãy nêu 6 việc làm thể hiện tinh thầ

Photo of author

By Anna

Mình đang cần gấp, giúp mình với ạ!!!
Câu 1: Theo em vì sao con người cần phải tự chủ? Lấy ví dụ minh họa?
Câu 2: Hãy nêu 6 việc làm thể hiện tinh thần hợp tác của học sinh?
Câu 3: Theo em vì sao con người cần phải chí công vô tư? Lấy ví dụ minh họa?
Câu 4: Hãy nêu 6 việc làm thể hiện dân chủ và kỉ luật của học sinh?
Câu 5: Có ý kiến cho rằng: “Hòa bình, bảo vệ hòa bình là niềm khát khao, là trọng trách to lớn của nhân loại hiện nay.” Bằng hiểu biết của mình, em hãy làm rõ ý kiến trên.




Leave a Comment