mình đưa ra câu hỏi các bạn trả lời một chữ ví dụ: school là gì? đáp án trường bắt đầu class là gì ? yêu đọc tiếng anh là gì? bạn đọc tiếng anh là gì?

Photo of author

By Madelyn

mình đưa ra câu hỏi các bạn trả lời một chữ
ví dụ: school là gì?
đáp án trường
bắt đầu
class là gì ?
yêu đọc tiếng anh là gì?
bạn đọc tiếng anh là gì?
giải xong các bạn nghép các từ lại rồi sẽ thấy điều bất ngờ (hihi)
Leave a Comment