mọi người giúp em với ạ mai là em đã kiểm tra rồi

Photo of author

By Sadie

mọi người giúp em với ạ mai là em đã kiểm tra rồi

0 bình luận về “mọi người giúp em với ạ mai là em đã kiểm tra rồi”

 1. Đáp án:

  34km/h

  Giải thích các bước giải:

  Trong 3h đầu ta có:

  \(\left\{ \matrix{

  {t_1} = 3h \hfill \cr

  {v_1} = 30km/h \hfill \cr} \right. \Rightarrow {s_1} = {v_1}.{t_1} = 30.3 = 90km\)

  Trong 2h kế tiếp ta có:

  \(\left\{ \matrix{

  {t_2} = 2h \hfill \cr

  {v_2} = 40km/h \hfill \cr} \right. \Rightarrow {s_2} = {v_2}.{t_2} = 40.2 = 80km\)

  Vận tốc trung bình của xe:

  \({v_{tb}} = {{{s_1} + {s_2}} \over {{t_1} + {t_2}}} = {{90 + 80} \over {3 + 2}} = 34km/h\)

Viết một bình luận