Mọi người làm giùm mình bài này: Hồng và Phương cùng khởi hành từ TP Hồ Chí Minh đi Tiền Giang trên quãng đường dài 150 km. Lúc 6h Hồng đi xe máy với

By Autumn

Mọi người làm giùm mình bài này:
Hồng và Phương cùng khởi hành từ TP Hồ Chí Minh đi Tiền Giang trên quãng đường dài 150 km. Lúc 6h Hồng đi xe máy với vận tốc 48km/h. Hương đi ô tô và khởi hành sau Hồng 30 phút với vận tốc 20m/s
a. Hỏi Hương phải đi mất bao nhiêu thời gian thì đuổi kịp Hồng
b. Khi gặp nhau Hương và Hồng cách Tiền Giang bao nhiêu km
c. Để đến tiền Giang cùng lúc với Hồng thì Hương phải khởi hành lúc mấy giờ?

0 bình luận về “Mọi người làm giùm mình bài này: Hồng và Phương cùng khởi hành từ TP Hồ Chí Minh đi Tiền Giang trên quãng đường dài 150 km. Lúc 6h Hồng đi xe máy với”

 1. Đáp án:

   a. t = 1h     b. Δs = 78km    c. 7h

  Giải thích các bước giải:

   a. Thời gian Hương và Hồng gặp nhau là:
  \[\begin{array}{l}
  {s_2} – {s_1}’ = {s_1}\\
   \Leftrightarrow {v_2}t – {v_1}t = {v_1}t’\\
   \Leftrightarrow 72t – 48t = 48.0,5\\
   \Leftrightarrow t = 1h
  \end{array}\]

   b. ĐIểm gặp nhau cách Tiền Giang :
  \[\Delta s = s – {s_2} = 150 – 72.1 = 78km\]

   c. Để đến Tiền Giang cùng lúc với Hồng thì :
  \[\begin{array}{l}
  t = t’ + x\\
   \Leftrightarrow \frac{s}{{{v_1}}} = \frac{s}{{{v_2}}} + x\\
   \Leftrightarrow \frac{{25}}{8} – \frac{{25}}{{12}} = x\\
  x = 1h
  \end{array}\]

  Vậy Hương phải xuất phát sau Hồng và khởi hành lúc 7h

  Trả lời

Viết một bình luận