mọi người ơi, giúp em vs ạ từ vựng của Unit 1: Lesson 1_ a closer look 1 của TA 7 ạ

By Claire

mọi người ơi, giúp em vs ạ
từ vựng của Unit 1: Lesson 1_ a closer look 1 của TA 7 ạ

0 bình luận về “mọi người ơi, giúp em vs ạ từ vựng của Unit 1: Lesson 1_ a closer look 1 của TA 7 ạ”

 1. physics                          môn Vật lý

  English                          môn Tiếng anh

  history                          môn Lịch sử

  homework                    bài tập về nhà

   judo                            môn võ judo

  school lunch                bữa trưa ở trường

  exercise                        bài tập

  vocabulary                   từ vựng

  football                       bóng đá

  lesson                          bài học

  music                          âm nhạc

  science                       môn sinh học

  Trả lời
 2. physics môn Vật lý

  English              môn Tiếng anh

  history                          môn Lịch sử

  homework                    bài tập về nhà

   judo                            môn võ judo

  school lunch                bữa trưa ở trường

  exercise                        bài tập

  vocabulary                   từ vựng

  football                       bóng đá

  lesson                          bài học

  music                          âm nhạc

  science                       môn sinh học

  Trả lời

Viết một bình luận