Cho biết trình tự các nu trong mạch khuôn của 1 gen là TAXXGAATGAXX hãy viết trình tự các axit amin của protein do gen tổng hợp

Cho biết trình tự các nu trong mạch khuôn của ...

Read more

so sánh các cơ quan của các nhóm thực vật để thấy được su hướng tiến hóa ai làm mình hứa trả đủ sao,tim ạ

so sánh các cơ quan của các nhóm thực vật ...

Read more

So sánh cấu tạo tế bào của động vật so với cấu tạo tế bào của người?

So sánh cấu tạo tế bào của động vật so ...

Read more

đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là j , cho VD

đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống ...

Read more