LAI 2 CẶP TÍNH TRẠNG VD: Tỷ lệ mỗi kiểu gen ở F2 1AABB 2AaBB 2AABb 4AaBb – Tại sao lại biết có 1AABB, 2AaBB, 2AABb và 4AaBb như vậy? – Làm sao để biế

LAI 2 CẶP TÍNH TRẠNG VD: Tỷ lệ mỗi kiểu ...

Read more

Hãy kể các thực vật có hoa? Hãy kể các thực vật không có hoa?

Hãy kể các thực vật có hoa? Hãy kể các ...

Read more

Kể tên những cây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm? Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời

Kể tên những cây có vòng đời kết thúc trong ...

Read more

Tại sao nói virut là dạng kí sinh nội bào bắt buộc?

Tại sao nói virut là dạng kí sinh nội bào ...

Read more

tại sao cây khoai lang, khoai tây,nhân sâm, lạc lại có củ mọc dưới đấtcòn các cây khác lại mọc quả tên cây thầy cô có thể giải thích cho con được ok ạ

tại sao cây khoai lang, khoai tây,nhân sâm, lạc lại ...

Read more

tại sao nước ngọt có ga khi đổ nước vào một cây đinh bị dỉ để một lúc thì cây ddinh đã hết dỉ thay vào là một cây đinh mới. Tại sao?

tại sao nước ngọt có ga khi đổ nước vào ...

Read more

Một gen có liên kết hidro là 3210 và số liên kết hoá trị Đ-P của gen là 4798. Trên một mạch của gen, người ta nhận thấy hiệu giữa G với A chiếm 50% tổ

Một gen có liên kết hidro là 3210 và số ...

Read more

Thực vật sông ở những nơi nào trên trái đất?

Thực vật sông ở những nơi nào trên trái đất?

Read more

Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào?

Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức ...

Read more

Chúng ta làm gì để thế giới động vật mãi mãi đa dang và phong phú?

Chúng ta làm gì để thế giới động vật mãi ...

Read more