Hãy cho biết những biểu diễn nào dưới đây không là biểu diễn hằng trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp e) A20 g) 4+6

Hãy cho biết những biểu diễn nào dưới đây không ...

Read more

Khái niệm về Pascal, cách dùng và ý nghĩa

Khái niệm về Pascal, cách dùng và ý nghĩa

Read more

Muốn sắp xếp các cửa sổ của các chương trình đang chạy theo chiều dọc (theo cột), ta clickphải trên vùng trống của Taskbar, sau đó chọn gì

Muốn sắp xếp các cửa sổ của các chương trình ...

Read more

Trong Microsoft Word, muốn đóng tệp tin, nhấn tổ hợp phím

Trong Microsoft Word, muốn đóng tệp tin, nhấn tổ hợp ...

Read more

Cách để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp mình phải làm gì ạ?

Cách để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp ...

Read more

Giải giúp e bài này vs ạ: Theo e, tại sao trong máy tính được biểu diễn thông tin thành dãy bit?

Giải giúp e bài này vs ạ: Theo e, tại ...

Read more

cách sửa lỗi màn hình xanh trên laptop là gì ?

cách sửa lỗi màn hình xanh trên laptop là gì ...

Read more

Laptop bị màn hình đen chỉ có 1 vạch trắng nhấp nháy k vô đc win thì làm sao ạ

Laptop bị màn hình đen chỉ có 1 vạch trắng ...

Read more

Giúp e bài này vs ạ: Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, e hãy tìm xem còn có dạng thông tin nào khác ko? e cảm ơn ạ

Giúp e bài này vs ạ: Ngoài ba dạng thông ...

Read more

Nhập xâu chứa dấu + và – rồi rút gọn (vd: +=-++-+-++++- kết quả +-+-+-+-) ? PASCAL ạ

Nhập xâu chứa dấu + và – rồi rút gọn ...

Read more