Câu 8: Ngôn ngữ Pascal thuộc loại: A. Ngôn ngữ bậc cao B. Hợp ngữ C. Ngôn ngữ máy D. Cả A, B, C đều sai Câu 9: Hợp ngữ là: A. Ngôn ngữ trong các lệnh

Câu 8: Ngôn ngữ Pascal thuộc loại: A. Ngôn ngữ ...

Read more

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống(–) Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình =. A. Cần thi

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống(……..) Để ...

Read more

Câu 4: Chế độ ra khỏi hệ thống nào là an toàn cho máy nhất? A. Hibernate B. Stand By C. Restart D. Turn off

Câu 4: Chế độ ra khỏi hệ thống nào là ...

Read more

Máy tính có thể dùng 2 hệ điều hành khôg

Máy tính có thể dùng 2 hệ điều hành khôg

Read more

muốn dán và sao chép thì ấn những phím gì trên máy tính ạ

muốn dán và sao chép thì ấn những phím gì ...

Read more

Viết chương trình liệt kê các từ của một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím, mỗi từ phải được viết trên một dòng.

Viết chương trình liệt kê các từ của một xâu ...

Read more
Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm