Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về sự giản dị của giới trẻ ngày nay.

Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về ...

Read more

Viết đoạn văn theo lối diễn dịch để biểu đạt ý sau “Chị Dậu là người phụ nữ đảm đang, tháo vát”

Viết đoạn văn theo lối diễn dịch để biểu đạt ...

Read more

Tìm giá trị nhận thức cho bài ca dao sau : ” Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra . Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ

Tìm giá trị nhận thức cho bài ca dao sau ...

Read more