Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 5-7 câu với nội dung tự chọn , trg đó có sử dụng từ ghép ( gạch chân dưới từ đó )

Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 5-7 câu với ...

Read more

em hãy xác định bố cục văn bản lão hạc căn cứ vào đâu em xác định đc bố cục của văn bản

em hãy xác định bố cục văn bản lão hạc ...

Read more

Dàn ý về đoạn văn nói rõ về sức mạnh tiềm tàn của chị dậu

Dàn ý về đoạn văn nói rõ về sức mạnh ...

Read more

Viết đoạn văn diễn dịch 12 câu làm rõ vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua nhân vật Vũ Nương dùng câu bị động, phép lặp

Viết đoạn văn diễn dịch 12 câu làm rõ vẻ ...

Read more

Phân tích nhân vật tấm trong câu chuyện cổ tích tấm cám Giúp mềk vs mn ơi????

Phân tích nhân vật tấm trong câu chuyện cổ tích ...

Read more

Phân tích giá trị biểu cảm của từ láy tượng hình,tượng thanh trong hai đoạn thơ sau -Đoạn 1: Buồn trông cửa bể chiều hôm Thuyền ai thấp thoáng cánh bu

Phân tích giá trị biểu cảm của từ láy tượng ...

Read more

Hãy triển khai câu chủ đề sau thành một đoạn văn:” Lão Hạc, trước hết là câu chuyện cảm động về tình phụ tử thiêng liêng, giản dị” ( đoạn văn diễn dịc

Hãy triển khai câu chủ đề sau thành một đoạn ...

Read more

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: “Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở,

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ...

Read more

Viết đoạn văn tổng phân hợp 12 câu làm rõ vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua nhân vật Vũ Nương dùng câu bị động, phép lặp ( ĐÁNH SỐ CÂU, CHỈ RÕ)

Viết đoạn văn tổng phân hợp 12 câu làm rõ ...

Read more

viết 1 đoạn văn tổng phân hợp khoảng 12 câu nêu những hiểu biết của em về bản sắc văn hóa dân tộc

viết 1 đoạn văn tổng phân hợp khoảng 12 câu ...

Read more