1.Cho hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp với nhau vào nguồn điện 24V. Mắc ampe kế nối tiếp với R1, thấy ampe kế chỉ 6A. Tính điện trở tương đương của

1.Cho hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp ...

Read more

Một chất điểm chuyển động thẳng đều trên trục Ox. Mô tả chuyển động của chất điểm trong trường hợp phương trình chuyển động thẳng đều của chất điểm đ

Một chất điểm chuyển động thẳng đều trên trục Ox. ...

Read more

Một xe đi từ A để về B. trong 1/3 quãng đường đầu xe chuyển động với vận tốc V1=40km/h. trên quãng đường còn lại xe chuyển động thành hai giai đoạn: 2

Một xe đi từ A để về B. trong 1/3 ...

Read more