Một xe đi từ A để về B. trong 1/3 quãng đường đầu xe chuyển động với vận tốc V1=40km/h. trên quãng đường còn lại xe chuyển động thành hai giai đoạn: 2

Photo of author

By Jade

Một xe đi từ A để về B. trong 1/3 quãng đường đầu xe chuyển động với vận tốc V1=40km/h. trên quãng đường còn lại xe chuyển động thành hai giai đoạn: 2/3 thời gian đầu vận tốc là V2=45km/h, thời gian còn lại vận tốc là V3. tính V3 biết vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là 40km/h
Leave a Comment