một bánh xe có đường kính 600mm quay xug quanh trục với tần số 5,0 s^-1 . tính vận tốcdài của một điểm trên vành bánh xe

By Sarah

một bánh xe có đường kính 600mm quay xug quanh trục với tần số 5,0 s^-1 . tính vận tốcdài của một điểm trên vành bánh xe

0 bình luận về “một bánh xe có đường kính 600mm quay xug quanh trục với tần số 5,0 s^-1 . tính vận tốcdài của một điểm trên vành bánh xe”

 1. Đáp án:

  v = 9,42m/s

  Giải thích các bước giải:

  Bán kính của bánh xe: \(R = {{600} \over 2} = 300mm = 0,3m\)

  Tần số: \(f = 5{s^{ – 1}}\)

  Vận tốc góc: \(\omega = 2\pi .f = 2\pi .5 = 10\pi \,\,\left( {rad/s} \right)\)

  Vận tốc dài: \(v = \omega R = 10.\pi .0,3 = 3\pi \,\,\left( {m/s} \right) \approx 9,42m/s\)

  Trả lời
 2. Giải thích các bước giải:

  Bán kính của bánh xe: R=6002=300mm=0,3m

  Tần số: f=5s−1

  Vận tốc góc: ω=2π.f=2π.5=10π(rad/s)

  Vận tốc dài: 

  Trả lời

Viết một bình luận