một dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Một điểm M cách dòng điện 10cm. Qũy tích những điểm có độ lớn cảm ứng từ gấp đôi cảm

Photo of author

By Kinsley

một dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Một điểm M cách dòng điện 10cm. Qũy tích những điểm có độ lớn cảm ứng từ gấp đôi cảm ứng tại M là?

0 bình luận về “một dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Một điểm M cách dòng điện 10cm. Qũy tích những điểm có độ lớn cảm ứng từ gấp đôi cảm”

 1. Đáp án:

  Ta có công thức:

  \[B = {2.10^{ – 7}}\frac{I}{r} \Rightarrow \frac{B}{{{B_M}}} = \frac{{{r_M}}}{r} = 2 \Rightarrow r = \frac{{{r_M}}}{2} = 5cm\]

  Vậy quỹ tích những điểm cách dây dẫn 1 đoạn 5cm là hình trụ không đáy bao quanh 

  dây dẫn có bán kính là 5cm

   

Viết một bình luận