Một xe khối lượng m đang chạy thẳng đều với vận tốc 6 m/s, đến chân dốc A thì tắt máy và đi lên dốc, dốc nghiêng so với mặt phẳng ngang là 30°. Lấy g=

Photo of author

By Jade

Một xe khối lượng m đang chạy thẳng đều với vận tốc 6 m/s, đến chân dốc A thì tắt máy và đi lên dốc, dốc nghiêng so với mặt phẳng ngang là 30°. Lấy g= 10 m/s^2. Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt phẳng nghiêng. , khi đó xe lên được đến điểm B trên đó thì dừng lại. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng tính độ cao điểm B so vs chân dốc
Leave a Comment