Một xe máy và một xe đạp cùng chuyển động trên một đường tròn vớ vận tốc không đổi . Xe mây đi 1 vòng hewta10 phút xe đạp đi một vòng hết 50 phút. Hỏi

By Madelyn

Một xe máy và một xe đạp cùng chuyển động trên một đường tròn vớ vận tốc không đổi . Xe mây đi 1 vòng hewta10 phút xe đạp đi một vòng hết 50 phút. Hỏi xe đạp đi 1vòng thì thì gặp xe máy đi mấy lần. Hãy tính trong trường hợp a) Hai xe khởi hành trên cùng 1 điểm thuộc đường tròn và đi cùng chiều b) Hai xe khởi hành trên cùng một điểm thuộc đường tròn và đi nguocj chiều

0 bình luận về “Một xe máy và một xe đạp cùng chuyển động trên một đường tròn vớ vận tốc không đổi . Xe mây đi 1 vòng hewta10 phút xe đạp đi một vòng hết 50 phút. Hỏi”

 1. Đáp án:

  Xe đạp đi 1 vòng thì sẽ có 5 lần gặp xe máy.

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc xe máy gấp 5 lần vận tốc xe đạp.

  $V_m=5V_đ$

  Xe đạp đi 1 vòng thì sẽ có 5 lần gặp xe máy.

  Bài này không quan trọng chuyển động cùng chiều hay ngược chiều.

  Ta có thể coi xe đạp đứng yên, xe máy chuyển động với vận tốc bằng 4 lần vận tốc xe đạp.

  Như vậy trong thời gian $50p$ xe máy đi được 4 lânnf vòng tròn.

  Tức là nó đi qua vị trí ban đầu 5 lần.

   

  Trả lời

Viết một bình luận