Một xe mô tô chuyển động với vận tốc 24 m/ giây Một xe ô tô chuyển động với vận tốc 60 km/ giờ A(Hỏi xe nào chuyển động nhanh hơn B) Nếu cùng khởi

Photo of author

By Daisy

Một xe mô tô chuyển động với vận tốc 24 m/ giây
Một xe ô tô chuyển động với vận tốc 60 km/ giờ
A(Hỏi xe nào chuyển động nhanh hơn
B) Nếu cùng khởi hành đi từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 120km thì xe nào đến trước và đến trước bao lâu
Leave a Comment