Một học sinh dùng thước đo độ dài bàn học,kết quả 3 lần đó là:1 là:120,5cm;122,3cm;121,1cm,hãy chi biết ĐCNN của thước đã dùng và kết quả trung bình 3

By Reagan

Một học sinh dùng thước đo độ dài bàn học,kết quả 3 lần đó là:1 là:120,5cm;122,3cm;121,1cm,hãy chi biết ĐCNN của thước đã dùng và kết quả trung bình 3 lần đo

0 bình luận về “Một học sinh dùng thước đo độ dài bàn học,kết quả 3 lần đó là:1 là:120,5cm;122,3cm;121,1cm,hãy chi biết ĐCNN của thước đã dùng và kết quả trung bình 3”

 1. Đáp án: 121,3 cm.

  Giải thích các bước giải: ĐCNN của thước là 0,1 cm.

  Kết quả trung bình của 3 lần đo:

  (120,5 + 122,3 + 121,1)/3 = 121,3 cm.

  Trả lời
 2. Đáp án: 121,3 cm.

  Giải thích các bước giải: ĐCNN của thước là 0,1 cm.

  Kết quả trung bình của 3 lần đo:

  (120,5 + 122,3 + 121,1)/3 = 121,3 cm.

  Trả lời

Viết một bình luận