Một hòn bi m= 25g được ném thẳng đứng lên cao. Có v = 4m/s tại mặt đất, g = 10m/s^2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất a) tính động năng, thế năng của vi

By Audrey

Một hòn bi m= 25g được ném thẳng đứng lên cao. Có v = 4m/s tại mặt đất, g = 10m/s^2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất
a) tính động năng, thế năng của viên bi tại mặt đất
b) tính động năng, thế năng của bi tại vị trí cao nhất

0 bình luận về “Một hòn bi m= 25g được ném thẳng đứng lên cao. Có v = 4m/s tại mặt đất, g = 10m/s^2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất a) tính động năng, thế năng của vi”

 1. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {W_d} = 0,2J\\
  {W_t} = 0J\\
  b.\\
  {W_t}’ = 0,2J\\
  {W_d}’ = 0J
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  tại mặt đất, thế năng bằng 0, động năng đạt cực đại và bằng cơ năng

  \({W_d} = W = \frac{1}{2}m{v^2} = \frac{1}{2}.0,{025.4^2} = 0,2J\)

  b.

  tại vị trí cao nhất, động năng bằng 0, thế năng đạt cực đại và bằng cơ năng.

  \(\begin{array}{l}
  {W_t}’ = 0,2J\\
  {W_d}’ = 0J
  \end{array}\)

  Trả lời
 2. a.

  $Wđ_A = \dfrac{1}{2}mv_A^2 = \dfrac{1}{2}.0,025.4^2 = 0,2 (J)$

  $Wt_A=0$ (Vì độ cao h = 0)

  b.

  Cơ năng của vật là:

  $W_A=W_đA = 0,2 (J)$

  Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có:

  Thế năng vật là:

  $W_A = W_B = Wt_B$

  $=>Wt_B=0,2 (J)$

  Động năng vật:

  $Wđ_B =0$ (Vì ở độ cao cực đại, vận tốc=0)

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm