Một khối gỗ có khối lượng là 2,4 kg, có thể tích 0.003m3 .a,tính khối lượng riêng của vật .a, tính trọng lượng riêng của vật

By Katherine

Một khối gỗ có khối lượng là 2,4 kg, có thể tích 0.003m3 .a,tính khối lượng riêng của vật .a, tính trọng lượng riêng của vật

0 bình luận về “Một khối gỗ có khối lượng là 2,4 kg, có thể tích 0.003m3 .a,tính khối lượng riêng của vật .a, tính trọng lượng riêng của vật”

 1. Đáp án:

  KLR: 800 kg/m^3 

  TLR: 8000 N/m^3

  Giải thích các bước giải:

  khối lượng riêng của vật $d=\dfrac mV=\dfrac{2,4}{0.003}=800 kg/m^3$

  Trọng lượng riêng của vật $D=10d=10.800=8000 N/m^3$

   
  Trả lời
 2. Đáp án:

   Tóm tắt: m =2,4kg

  $V$ = 0, 003$m^{3}$ 

  a, khối lượng riêng của vật : $D=$ $\frac{m}{V}$ 

      = $\frac{2,4}{0, 003}$ =$800kg$/$m^{3}$ 

  Trọng lượng riêng của vật: $d$= $\frac{P}{V}$ 

  Mà $P= m .10 = 2,4. 10  = 24N$

  $d$= $\frac{P}{V}$ =$\frac{24}{0, 003}$ =$8 000N/$ $m^{3}$

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm