một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm. khi lò xo có chiều dài 24 cm thì lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N thì ch

By Elliana

một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm. khi lò xo có chiều dài 24 cm thì lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?

0 bình luận về “một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm. khi lò xo có chiều dài 24 cm thì lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N thì ch”

 1. Đáp án:

  \({l_2} = 28cm\)

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  \(\begin{array}{l}{l_0} = 20cm\\{l_1} = 24cm;{F_{dh1}} = 5N\\{F_{dh2}} = 10N;{l_2} = ?\end{array}\)

  Giải:

  Ta có: \({F_{dh}} = k.\Delta l \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{F_{dh1}} = k.\Delta {l_1} = k.\left( {{l_1} – {l_0}} \right)\\{F_{dh2}} = k.\Delta {l_2} = k.\left( {{l_2} – {l_0}} \right)\end{array} \right.\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \frac{{{F_{dh1}}}}{{{F_{dh2}}}} = \frac{{{l_1} – {l_0}}}{{{l_2} – {l_0}}} \Leftrightarrow \frac{{24 – 20}}{{{l_2} – 20}} = \frac{5}{{10}}\\ \Leftrightarrow \frac{4}{{{l_2} – 20}} = \frac{1}{2} \Rightarrow {l_2} = 28cm\end{array}\)

   

  Trả lời
 2. Đáp án: 28cm

   

  Giải thích các bước giải:

  ta có : Fdh= K.x

  K: độ cứng của lò xo N/m

  x: độ biến dạng của lò xo m

  > độ cứng :K=Fdh/x=5/(0,24-0,2)=125 N/m

  > x= Fdh/K=10/125=0,08 m

  > chiều dài của nó là 20cm+ 8cm =28cm

   

  Trả lời

Viết một bình luận